Kefir ve Canlı Probiyotikler ile Yolculuğumuz

Ürünümüzü ve firmamızı sahiplenen herkese teşekkür ederiz.

Kuruluş Amacı

Probiyotik bakterilerin insan sağlığı üzerine olumlu etkileri bilinmektedir. En yüksek probiyotik bakteri çeşitliliğine ve toplam bakteri sayısına sahip olan ürün kefirdir ve farklı yöntemlerle ( Canlı mikroorganizmalarla, sentetik mikroorganizmalarla ve ya kefir kültürü ile ) üretilmektedir.

Bu yöntemlerden geleneksel olan KARAMAYA usulü ile (Canlı mikroorganizmalarla) elde edilen kefirin ülkemizde ki eksikliğini fark eden firmamız Bio-Vital, bu değerli ürünün ülkemize kazandırılması için AR-GE çalışmalarına başlamıştır.
Kurulduğundan beri ülkemize bir çok probiyotik ürün kazandırmıştır.

Nasıl Kuruldu

Bio-Vital, 2011 yılında Dr. Emin Mindan'ın aynı Kafkaslar'daki üretim prosesleri ve orijinal mayası ile üretim yapılmasını ve bu değerli ürünün ülkemizde de halkın sağlığına sunulmasını talep etmesiyle hayat buldu.

Prof. Dr. Ahmet Aydın'ın yardımları, yönlendirmeleri ve MGU'nun (Московский государственный университет) (Maskovskiy Gasudarstvenniy universitet) çalışmaları esas alınarak, orijinal kefir mayasındaki bakterilerin tamamına yakınını kontaminasyona uğratmadan nasıl üretim yapmamız gerektiği konusundaki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra, bu prosesler ile ilk ürünümüz olan Karamaya Kefir'i 2012 yılında üretmeye başladık.

“Karamaya Kefir sizlere ulaşabilmek için çok uzun bir yolculuk yaptı”

Harun Geniş, Kafkas Bölgesi Araştırmaları - Kazakistan

Aynı probiyotik bakteri çeşitliliğini ve sayısını her üretimde standart hale getirebilmek için çok çalıştık. Bu konu hakkında bize yardımcı olabilecek herkese, mesafe gözetmeden ulaşmaya çalıştık. İdealist bir pencereden dağıttığımız emeklerimizin sonunda, neden hiç kimsenin Karamaya usulü ile değil de, kefir kültürü ile üretim yaptığını daha net anladık. Bu üretim şeklinin, sanayileştirilememesi, seri bir üretim modeli oluşturulamaması, kefir mayasını bozmadan üretim yapabilmenin zor olması, bir o kadar da maliyetlerin yüksek olması, ülkemizde böyle bir açığın doğmasına sebep olmuştu. Ayrıca ülkemizde konu hakkında yeterli bilgiye sahip personel eksikliği, böylesine faydalarından bahsedilen bu üründen ülkemizi mahrum bırakmıştı.
Kefir mayasının çok çabuk kontaminasyona (bozulma) uğrayabiliyor olması nedeniyle, kefir mayasının yerine, kefir kültürünün kullanılmasına sebep olmuştur. Kültür üretim teknikleri ile penisilinin üretim tekniklerini araştırmanızı tavsiye ederim.

Birçok dağılmış Rus Cumhuriyeti'nden maya örnekleri toplayarak en iyi, en verimli mayaya ulaşmaya çalıştık. Ancak ve zaten biliyorduk ki en az maya kadar üretim prosesleri de önemliydi. Ayrıca bunları coğrafyamıza adapte edebilmek hiç de kolay olmadı.

70 adet prosesin 14 ü Kefir mikro-florasını yakından ilgilendirdiğini ve üretim devamlılığını, standardını etkileyeceğinden ilk önce edindiğimiz bilgiler ışığında, bu değerli mayamızı kontaminasyona uğratmadan saklayabileceğimiz, onu yaşatabileceğimiz ortamı oluşturduk. Kefir mayası Kafkas Türklerinden bir Rus casus aracılığı ile ele geçirilmiş ancak aynı bakteri çeşitliliği ve sayısına bir türlü ulaşılamamıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda mayanın yaşam kalitesini etkileyen faktörler tespit edilmiştir. Kafkas köylüleri, bilmeden bu proseslere zaten coğrafi konumları sayesinde sahipti. Meyve sebzede de durum aynı değil mi? Her ilde, her coğrafyada aynı ürünü elde etmek mümkün mü?

Devamında doğru fermantasyon prosesleri ile Karamaya usulü Kefirimizi elde ettikten sonra, ürünün içeriğindeki laktik asit bakterilerinin pvc ile etkileşime girerek ürün kalitesini bozmaması için cam şişe ile satışa çıkardık. Bu cam şişenin ultraviyole özellikli olması bazı faydalı bakteri çeşitliliği için şarttı, dolasıyla bu özellikte bir şişe kullandık. Raf ömrünü uzatmak için kullanılan katkı maddelerinin yerine, hızlı soğuk zincire almayı tercih ettik. Doğal olan yöntemlerin dışına çıkıldığında faydalarından da uzaklaşıldığının bilinci ile ürünümüzü sizlere yine aynı bilinçte ve profesyonellikte olan firmalar aracılığı ile ulaştırmaktayız.

“Frigofrik Soğuk Taşıma”

Ürünler Frigofrik araçlarımızla +4 soğukzincir kırılmadan taşınır.

“Soğuk Depolama Alanı”

Ürünler soğuk depodan Frigofrik araçlara taşınırken de soğuk zincir kırılmaz.

“Ürünümüz üzerine sürekli olarak araştırmalar yapmakta, sizlere farklı ürün gruplarıyla da bu faydayı en kaliteli şekilde ulaştırmak arzusundayız.”

Harun Geniş, TTKD

“Avrupa Birliği Tüm Tüketicileri Koruma Derneği tarafından "TAVSİYE EDİLEN" bir ürün olmanın gururunu yaşıyoruz. ”

Harun Geniş, TTKD

“Sütün içeriği ineklerin nasıl beslendiği ile alakalıdır.”

Kefirimizin hammaddesi olan sütümüz, Recombinant hormonuyla arttırılmak suretiyle elde edilmemiştir.

“Karamaya Kefir”

Geleneksel yöntemlerle üretilmektedir.
Sanayileştirilmemiştir.

“2011 yılından beri”

yapmış olduğumuz arge çalışmalarımız ile ürünümüz Karamaya Kefir i Türkiye’nin değil Dünyanın en yüksek probiyotik sayısına sahip ürünü haline getirmeyi başardık. Aslında kefirin ana vatanı olan Kafkaslarda ilk keşfedildiği tarihlerde de kefirin içeriğindeki faydalı mikroorganizma sayısı bu kadar yüksek bir orandaydı. Ancak ilerleyen tarihte Nüfusun artması, arzın fazlalaştırılarak maliyetlerin düşürülmeye çalışılması ve Sanayiinin gelişmesi ile rekombinant hormonu kullanımı ile bir inekten alınan sütün yaklaşık 4 katına çıkarılması, İnorganik yetiştirilen Mısır silajı, sap, saman, kuru otun ineklere yem olarak verilmesi ve en önemlisi başta belirttiğim rekombinant hormonu kullanımına bağlı olarak, sistit başta olmak üzere bir çok hastalığın tedavisi ve önlenmesi amacıyla düzenli olarak antibiyotik kullanımı, sütteki ve dolayısıyla kefirdeki probiyotik sayısını düşürmüştür. Antibiyotik, faydalı veya zararlı mikroorganizma ayrımı yapmadan, yaşam formunu ortadan kaldırdığı için kefir mayasınıda kontaminasyona uğratmış ve günümüze bakteri çeşitliliği olmayan, hatta başkalaşmış mikroorganizma kolonisi olarak gelmiştir. Çok değerli profesörümüz, rahmetli Ahmet Aydın hocamızın tabiriyle, yapmış olduğumuz çalışmaların tamamı bizi Taş devrine yolculuğa itmiştir. Sonuç olarak bizi bugünkü başarımıza ulaştıran yol, Taş Devrine olan yolculuğumuzdur. Bir ineğin 7-8 litre süt verdiği dönemlerden 35-40 litre süt verdiği bir döneme geldik. 9 ayda büyüyüp kesilecek hale gelebilen tavuklar, artık bu kiloya 40 günde ulaşmaktadır. Ülkemiz Kefir konusunda yeterli bilgiye sahip değil, hatta internetteki bilgilerin tamamına yakını yanlış bilgiler. Kefir, sadece üniversitelerin süt teknolojisi bölümünü ilgilendiren bir konu değil, gıda mühendisliği, özellikle mikrobiyoloji hatta süt ve besi hayvancılığı bölümlerini de ilgilendiren bir konudur. Bu bölümler kendi içlerinde ayrı ayrı çalışmalar yapmakta, ancak ulaştıkları sonuçlar farklı olmaktadır. Rusya'da bu bölümler koordineli olarak çalışmaktadır. Sütün sağılmasından değil, hayvanın otlatılmasından itibaren başlayan bu sürece, tecrübe ve bilgimizi katarak elde ettiğimiz Karamaya Kefir'in farkı da buradan gelmektedir. 2015 Yılının başına kadar yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları sonucunda hem meyve hem de bazı bitki probiyotiklerini fermente etmeyi başardık.

“Kazakistan”

Probiyotik bakteri çeşitliliği ve sayısı en yüksek kefiri Kazakistan'da bulduk.

3
Türkiye'ye Kazandırılan Yeni Ürün Sayısı
8803
Ürünlerimizi Facebookta Takip Eden Kişi
297
Türkiye Genelinde ki Satış Noktası

Pro-Lak adını verdiğimiz yeni bir ürünü daha

Türkiye'ye kazandırmış olmaktan gurur duyuyoruz.

Bio-Vital'in İdealist Ekibiyle Tanışın

Başkaları yararına iyi bir şey yapmak görev değil, zevktir. Çünkü sizin sağlık ve mutluluğunuzu artırır. "ZOROASTER"

harun-genis (200 x 200)

Harun Geniş

FOUNDING MEMBER and BOARD MEMBER
kezbansali

Kezban Sali

MICROBIOLOGIST
seyda (200 x 200)

Şeyda Tekin

Support Manager
Banner-3-PNG-199 (200 x 200)

Nazlı

PRODUCTION MANAGER
farukakcay

Faruk Akçay

FINANCE DIRECTOR
team-2

Ramazan Kecel

WEB&ANDROID DEVELOPER

Leave A Reply